22 Štampiljka županstva trga Gornja Radgona med obema vojnama